Συμμετοχή Εκπαιδευτικών του 3ου Δημοτικού Σερρών στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius

Οι εκπαιδευτικοί του 3ου Δημ. Σχ. Σερρών κ. Νίκος Αθανασίου, Φυσικής Αγωγής (ΠΕ 11), και ο κ. Θεοφάνης Ασβεστάς, Μουσικής (ΠΕ 16), με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών), συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius - Δια Βίου Μάθηση, παρακολουθώντας εβδομαδιαίο επιμόρφωσης - Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση.

Ο κ. Νίκος Αθανασίου συμμετέχει στο πρόγραμμα επιμόρφωσης «Διαχείριση Ανθρώπινων πόρων στη Εκπαίδευση» με κωδικό CZ-2013-118-05 στην Πράγα - Τσεχία, 13-19 Απριλίου 2014, και ο κ. Θεοφάνης Ασβεστάς στο πρόγραμμα «Μουσική Εκπαίδευση» με κωδικόUK-2014-2093-002 στο Γκλόσεστερ - Ηνωμένο Βασιλείο, 9-15 Μαρτίου 2014.